Expositie Komen en Gaan

In de expositie Komen en Gaan wordt afscheid genomen en welkom geheten.
Gosse en Sharon Koopmans komen. Zij nemen het stokje over van Nou Nog Mooier. 
Jack en Christianne Putting gaan. Zij nemen afscheid van hun huis en hun mooie bedrijf. 

Te zien zijn de prachtige schilderijen van Gosse en niet eerder tentoongestelde  foto’s van Jack. Een feest met een lach en een traan …

De feestelijke opening vindt plaats op zondag 3 februari 2019 om 14:uur.
De expositie duurt tot 17 maart 2019.